Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej

Reklamacje dotyczące opłat dodatkowych

Formalnoś​ci 

EuroPark rozpatruje wyłącznie reklamacje złożone w formie pisemnej (formularz reklamacyjny, faxem, lub listownie).
Reklmacja powinna zawierać następujące informacje:

  • numer opłaty dodatkowej,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • kopia lub skan biletu parkingowego,
  • opisanie powodu złożenia reklamacji,
  • dane osobowe właściciela (użytkownika) pojazdu - imię, nazwisko, adres lub email kontaktowy.

EuroPark rozpatruje wyłącznie reklamacje złożone w formie pisemnej (faxem lub listownie).

Podstawa i forma reklamacji

Opłata dodatkowa może zostać anulowana jedynie w przypadku, kiedy została nałożona w sposob nieprawidłowy. Reklamacja powinna zawierać conajmniej następujące informacje: numer opłaty dodatkowej i dane osobowe użytkownika pojazdu.

Dla wygody, możliwe jest skorzystanie z gotowego formularza reklamacyjnego. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 30 dni od dnia złożenia wniosku reklamacyjnego

Jak przesłać reklamację?

Reklamację można przesłać do biura EuroPark za pomocą formularza reklamacyjnego, pocztą lub faksem.

EuroPark Sp. zo.o., ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, fax: + 48 22 300 96 09