Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej

Reklamacje dotyczące opłat dodatkowych

Reklamacje mogą zostać wniesione za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej EuroPark reklamacje.europark.pl, na adres e-mail: reklamacje@europark.pl, listownie, jak również za pośrednictwem każdego innego kanału komunikacji. EuroPark rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania i udzieli odpowiedzi listownie lub na wskazany adres e-mail.

Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

  • numer opłaty dodatkowej,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • kopia lub skan biletu parkingowego,
  • opisanie powodu złożenia reklamacji,
  • dane osobowe właściciela (użytkownika) pojazdu - imię, nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji.