Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej

Reklamacje dotyczące opłat dodatkowych

Reklamacje można przesłać do biura EuroPark za pomocą formularza reklamacyjnego link na adres e-mailowy: reklamacje@europark.pl, listownie lub faxem. EuroPark rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i udzieli odpowiedzi w formie jakiej reklamacja została dostarczona.

 

Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

  • numer opłaty dodatkowej,

  • numer rejestracyjny pojazdu,

  • kopia lub skan biletu parkingowego,

  • opisanie powodu złożenia reklamacji,

  • dane osobowe właściciela (użytkownika) pojazdu - imię, nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji.