Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej

Pliki cookies

§8 Pliki cookie

1. Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa wykorzystuje do zapisu informacji na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten z niej korzysta.

2. Pliki cookie mogą być instalowane przez Stronę i będą mogły być wyłącznie przez nią odczytane (pliki administratora). Strona może także korzystać z plików serwisów zewnętrznych. Wówczas dane będą mogły być odczytane przez właściciela ciasteczka (np.  Google). 

3. Piliki cookie można podzielić na trwałe ( które są zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, przechowywane są przez ustalony okres) oraz sesyjne (usuwane są po zamknięciu przeglądarki).  

4. Pliki cookie zapisują indywidualne informacje o konfiguracji urządzenia użytkownika, preferencji użytkownika (np. nazwa użytkownika, język itp.). Pliki cookie mogą być również używane do sporządzania anonimowych statystyk o korzystaniu z stron internetowych. Dzięki nim nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych danych podczas kolejnych odwiedzin na stronie lub za każdym razem czytać komunikatu o plikach cookie. 

§8A Pliki cookie wykorzystywane przez stronę internetową

1. Na stronie internetowej używane są plik cookie Administratora oraz pliki serwisów zewnętrznych. Ilość, rodzaj oraz funkcja plików cookie wykorzystywanych przez serwisy zewnętrzne może się różnić pomiędzy poszczególnymi użytkownikami z uwagi na ich indywidualne właściwości np. czy posiadają konto w serwisie społecznościowym etc.

2. Strona internetowa używa trzech rodzajów plików cookie:

a. konieczne;

b. marketingowe;

c. inne (Niesklasyfikowane pliki cookie to pliki, które jesteśmy w trakcie klasyfikowania wraz z dostawcami poszczególnych usług są to np. _Europark_session)

3. Strona internetowa używa następujących koniecznych plików cookie:

a) request_method – Służy do optymalizacji szybkości ładowania na stronie. Odbywa się to poprzez wstępne załadowanie niektórych procedur w przeglądarce Użytkowników. Jest on przechowywany przez czas trwania sesji na stronie internetowej.

b) CookieConsent -  Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny. Jest on przechowywany przez okres roku.

 4. Strona używa następujących statystycznych plików cookie:

a) _ga - Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat tego, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny. Jest on przechowywany przez okres 2 lat.

b) _gid - Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat tego, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny. Jest on przechowywany przez jeden dzień.

§8B Zarządzanie plikami cookie 

1. Plikami cookie można swobodnie zarządzać i można je usuwać. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach korzystania z przeglądarki (linki wyświetlone poniżej): 

a. Google Chrome;

b. Mozilla Firefox

c. Microsoft Edge; 

d. Opera; 

e. Safari. 

§8C Usuwanie plików cookie 

Wszystkie pliki cookie na urządzeniu można usunąć w całości lub selektywnie poprzez wybranie konkretnego pliku. Należy jednak pamiętać, że można w ten sposób utracić zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje stron). 

§8D Zarządzanie plikami cookie 

Ustawienia przeglądarki mogą posłużyć do zablokowania w całości lub selektywnie plików cookie, które pochodzą z konkretnej strony. Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce. 

§8E Blokowanie plików cookie 

Za pomocą większości współczesnych przeglądarek można zapobiec umieszczaniu plików cookie na urządzeniu, ale wtedy przy każdej wizycie na stronie konieczne może być ustawianie preferencji na nowo. Niektóre usługi i funkcje mogą nie działać poprawnie (np. logowanie do profilu). 

 

§8F Przetwarzanie danych osobowych przez pliki cookie

1. Przetwarzanie danych przez pliki konieczne (niezbędne do właściwego działania Strony internetowej) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na zapewnieniu dostarczania najwyższej jakości treści na Stronie internetowej i jej prawidłowym funkcjonowaniu.

2. Przetwarzanie danych przez pozostałe pliki cookie (w szczególności marketingowe), które są wykorzystywane przez Stronę internetową odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, która może zostać wycofana w dowolnym momencie.  

3. Administrator będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora np. podmiotom odpowiedzialnym za techniczny aspekt funkcjonowania strony. Ponadto Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (w przypadku plików marketingowych/statystycznych) albo przez okres niezbędny do zapewniania właściwego działania strony (w przypadku plików funkcjonalnych/koniecznych).

5. Przysługuje Ci prawo do: 

a. Wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym momencie przetwarzania (jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) przy czym wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

b. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

c. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

d. sprostowania swoich nieprawidłowych danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych; 

e. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

f. przenoszenia danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

g. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

h. W przypadku podejrzenia bądź stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

6. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub skorzystania z  przysługujących praw, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na adresy wskazane w §2 oraz §3 niniejszej Polityki.

7. Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.