Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej

Parkowanie - warunki ogólne

Działalność EuroPark Sp. z o.o. opiera się na prawie lokalnym. Przeprowadzona dokładna analiza prawna zapewnia zgodność zasad operacyjnych EuroPark z prawem polskim.

Parkingi prywatne

EuroPark nie jest właścicielem parkingów ani miejsc postojowych. Działalność EuroPark opiera się na obsłudze miejsc parkingowych (parkingów) w imieniu właścicieli nieruchomości: zarówno publicznych jak i prywatnych. Zgodnie z umową zawartą z właścicielem danej nieruchomości, EuroPark ma wyłączne prawo do udostępniania miejsc parkingowych osobom trzecim.

Na prywatnych parkingach EuroPark stosuje się oznakowanie pionowe. Wszystkie parkingi wyposażone są na wjeździe oraz przy parkomatach w tablice informacyjne prezentujące warunki ogólne świadczenia usług parkingowych (regulamin parkingu).

Kierowca zostawiając samochód na oznaczonym parkingu EuroPark, akceptuje obowiązujący regulamin parkingu oraz zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego. Kierowca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem parkingu.

Kontrolerzy

Każdy Kontroler EuroPark posiada identyfikator, na którym umieszczony jest numer kontrolera. Ich zadaniem jest kontrola ważności biletów parkingowych oraz wystawianie opłat dodatkowych w przypadku nieprzestrzegania przez kierowcę zasad regulaminu. Kontrole przeprowadzane są regularnie. Pracownicy obsługi nie są upoważnieni do anulowania opłaty dodatkowej, a ich pensja nie zależy od ilości wystawionych opłat dodatkowych.

Opłata dodatkowa

Opłata dodatkowa jest nakładana na kierowców, którzy korzystają z parkingu niezgodnie z regulaminem. Zadaniem tej opłaty jest motywowanie kierowców do użytkowania miejsc parkingowych zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie parkingu.