Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej

Czym jest opłata dodatkowa? 

Opłata dodatkowa

Opłata dodatkowa jest nakładana na kierowców, którzy korzystają z parkingu niezgodnie z regulaminem. Zadaniem opłaty dodatkowej jest motywowanie kierowców do użytkowania miejsc parkingowych zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie parkingu. 

Wysokość i warunki płatności opłat dodatkowych

Opłata dodatkowa za naruszenie regulaminu parkingu EuroPark wynosi, w zależności od lokalizacji: 50, 80, 95 zł, zaś blankiet opłaty jest umieszczany za wycieraczką na przedniej szybie pojazdu. Do obowiazków kontrolera należy zabezpieczenie dowodów naruszenia regulaminu, dlatego też sporządza on raport oraz dokumentację fotograficzną, które są podstawą do wystawienia opłaty dodatkowej. (UWAGA: każdy użytkownik pojazdu, ktory otrzymał opłatę dodatkową, ma możliwość przejrzenia informacji oraz dokumentacji fotograficznej poprzez naszą stronę internetową)

Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Płatności akceptowane są wyłącznie przelewem na rachunek bankowy EuroPark prowadzony przez:

PKO Bank Polski SA, Zespół Obsł. Klient. Korporacyjnych

IBAN: PL62 1440 1101 0000 0000 0942 8477

SWIFT/BIC: BPKOPLPW 

W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark może dochodzić zapłaty na drodze postępowania polubownego lub sądowego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 478), a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej EuroPark wynikającej z postanowień Regulaminu także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Reklamacje

W celu złożenia reklamacji odnośnie nałożonej opłaty dodatkowej, prosimy wcześniej zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi reklamacji. W poradniku podpowiadamy: kiedy i jak złożyć reklamację, co warto sprawdzić przed wypełnieniem wniosku oraz podajemy link do gotowego formularza reklamacyjnego