Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej

Czym jest opłata dodatkowa? 

Opłata dodatkowa

Opłata dodatkowa jest nakładana na kierowców, którzy korzystają z parkingu niezgodnie z regulaminem. Zadaniem opłaty dodatkowej jest motywowanie kierowców do użytkowania miejsc parkingowych zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie parkingu. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Płatności akceptowane są wyłącznie przelewem na rachunek bankowy EuroPark prowadzony przez:

PKO Bank Polski SA, Zespół Obsł. Klient. Korporacyjnych

IBAN: PL62 1440 1101 0000 0000 0942 8477

SWIFT/BIC: BPKOPLPW 

W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark może dochodzić jej zapłaty na drodze postępowania polubownego lub sądowego. Użytkownik parkingu może zostać dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 503), a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej EuroPark wynikającej z postanowień Regulaminu także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Reklamacje

W celu złożenia reklamacji odnośnie nałożonej opłaty dodatkowej, prosimy wcześniej zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi reklamacji. W poradniku podpowiadamy: kiedy i jak złożyć reklamację, co warto sprawdzić przed wypełnieniem wniosku oraz podajemy link do gotowego formularza reklamacyjnego